سفارش تبلیغ
صبا ویژن
کانون فرهنگی ام ابیها
یا صاحب الزمان

 

 

 

 

  

مقوله «پوشش و استتار بدن» به عنوان جزء جدایی ناپذیر حیات انسانی و مصداق اصلی حجاب، امری کاملاً مشهود و بی نیاز از تعدیل است. برای حجاب کارکردهایی در دو حوزه فردی و اجتماعی، قابل تصوّر است:

 

الف. کارکردهای فردی:

همچون پاسخگویی به نیاز فطری «خوداستتاری» و تأمین امنیّت در برابر گرما و سرما.

 

ب. کارکردهای اجتماعی:

 هویّت بخشی و ایجاد امنیّت اجتماعی از جمله این کارکردهاست، چراکه نوع پوشش و حجاب، نشان دهنده سنّت ها، ارزش ها و باورهای یک جامعه است.

 

اسلام، حجاب را از مصادیق مهمّ تحقق امنیّت اجتماعی در جامعه معرّفی کرده است و چالش ها، زمینه ها و راهبردهای بسیار مهمّی را برای شکوفایی ذهن نواندیش افراد جامعه در این مورد تبیین نموده است.

بر این اساس و به منظور آگاهی بیشتر از رابطه حجاب و امنیّت اجتماعی، ما برآنیم که در این نوشتار جنبه های مختلف این موضوع و اهمّیّت آن راتوضیح داده و تأثیر آن را در حفظ ارزش های دینی بیان کنیم.

به طور کلّی در این مقاله موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است:

1. امنیّت اجتماعی، هدف اساسی وجوب حجاب.

2. امنیّت اجتماعی، فلسفه حقیقی وجوب حجاب.

3. پایه های تحقق امنیّت اجتماعی در سایه حجاب بانوان.

4. آثار و فوائد حجاب اسلامی و تحقق امنیّت اجتماعی.

5. آثار سوء بد حجابی و انهدام امنیّت اجتماعی.

6. بیان نتیجه و ارائه راهکارها و پیشنهاداتی جهت تثبیت امنیّت اجتماعی در سیطره حجاب اسلامی.

 

گوهر اسلام، سعادت و نجات آدمی است و باورهای دینی، احکام اخلاقی و فقهی در راستای این غایت مهم نازل شده اند. این آموزه های هستمندانه و بایستی از خالق حکیمی تجلّی می یابد که به نیازهای روحی و جسمی، مادی و معنوی، فردی و اجتماعی بشریّت، کاملاً آگاه است. احکام الهی مربوط به پوشش زنان نیز با این فلسفه و حکمت مدبّرانه صادر گردیده است.

زن با عنصر حجاب اسلامی، نه تنها به تهذیب، تزکیه نفس و ملکات نفسانی پرداخته و قرب الهی را فراهم می سازد، بلکه باعث گسترش روزافزون امنیّت اجتماعی و ایجاد زمینه ای جهت رشد معنوی مردان می گردد؛ همچنان که خداوند سبحان، خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:

«به مردان مؤمن بگو تا چشمان خود را از نگاه ناروا بپوشانند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند، که این بر پاکیزگی جسم و جان ایشان، بهتر است (1)».

همچنین می فرماید:

«به زنان و دختران خود و به زنان مؤمن بگو که خویشتن را با چادرهای خود بپوشانند که این کار برای آن است که آنها به عفّت شناخته شوند تا از تعرّض و جسارت، آزار نکشند (در امنیّت کامل باشند) ؛ خداوند در حقّ خلق، آمرزنده و مهربان است(2)».

همان گونه که ذکر گردید، حجاب و پوشش اسلامی برای مردان و زنان، تنها از کارکرد فردی برخوردار نیست و فقط برای سامان دهی خلقیّات و ملکات نفسانی آدمیان، مؤثر نمی باشد، بلکه از کارکرد اجتماعی نیز برخوردار است؛ غرایز، التهاب های جسمی و معاشرت های بی بند و بار را کنترل نموده، بر تحکیم نظام خانواده می افزاید. همچنین از انحلال کانون مستحکم و پایدار زناشویی جلوگیری نموده و امنیّت اجتماعی را فراهم می سازد. حال اگر کسانی با نگرش دینی، اسلامی یا با رویکرد جامعه شناختی و روان شناسی به چنین کارکردها و تأثیرات مطلوب، به ویژه تأمین امنیّت اجتماعی پی ببرند، نه تنها هدفمندانه، زندگی می کنند، بلکه برای رفتارها و اندیشه هایشان دست به گزینش می زنند تا به اهداف متعالی الهی و انسانی دست یازند. از این رو به مسأله حجاب نیز به عنوان راهبردی کارساز جهت تأیید و ترویج ارزش های اجتماعی، تأمین کننده سعادت آدمی و منشأ قرب الهی می نگرند.

بنابراین، پوشش اسلامی به منزله یک حفاظ ظاهری و باطنی در برابر افراد نامحرم، قلمداد می شود که مصونیت اخلاقی، خانوادگی و پیوند عمیق میان حجاب ظاهری و بازداری باطنی و از همه مهمّ تر امنیّت اجتماعی را فراهم می سازد و پیشینه آن به اندازه تاریخ آفرینش انسان است؛ چراکه پوشش و لباس هر بشری، پرچم کشور وجود اوست. پرچمی که وی بر خانه وجودش نصب کرده است و با آن اعلام می دارد که از کدام فرهنگ تبعیّت می کند(3).

در سال های اخیر، روند شبهات درباره حجاب و پوشش اسلامی، شدت یافته است و مطرح شدن شبهات فراوان در زمینه حجاب برتر به همراه عوامل دیگری مانند ضعف اعتقاد و عدم شناخت کافی از این مسأله و ضرورت آن موجب تهدید امنیّت اجتماعی و اُفت روند استفاده از مصادیق چنین حجابی در جامعه شده است، که نتیجه اتّخاذ روش تخریبی بعضی مطبوعات و رواج پوشش های نامناسب در مقابل نامحرمان است؛ لذا ما به منظور اینکه اسلام، مشوّق حجاب و پوشش کامل برای زنان و دختران در برابر افراد نامحرم است، به بیان هدف و فلسفه این مصداق مهمّ اسلامی و رابطه فراگیر و تنگاتنگ آن با امنیّت اجتماعی از جنبه های مختلف می پردازیم.

امید است که راهکارهای بیان شده در این زمینه ها برای همه اقشار جامعه اسلامی به ویژه نسل جوان و اندیشمند، مفید باشد و عزمشان را برای عمل و گسترش آن، به نحو مطلوب و احسن، جزم نمایند تا امنیّت اجتماعی، تأمین شود. ثانیا نماد فرهنگی و ملّی بشریّت، درخشش روزافزون خود را حفظ نماید.

 

امنیّت اجتماعی، هدف اساسی وجوب حجاب

با توجه به آیات قرآن مجید، به خوبی مشخص و معیّن می گردد که هدف از تشریع وجوب حکم حجاب اسلامی دست یابی به تزکیه نفس، طهارت، عفّت و پاکدامنی جهت استحکام و گسترش امنیّت اجتماعی است.

«و اِذا سَأَلْتُموهُنَّ مَتاعا فَسْئلوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُم أطْهَرُ لِقلوبِکُم و قُلُوبِهِنَّ(4)».

چون نگاه نامحرم توسط مردان، باعث تحریک و تهییج جنسی آنان و در نتیجه منجر به فساد و ریشه کن نمودن امنیّت اجتماعی می شود، خداوند در کنار دستور حجاب و پوشش بدن به بانوان، مردان را نیز امر به حجاب و پوشش چشم داده و نگاه به نامحرم را بر ایشان، حرام کرده است. چنانکه در این باره از امام رضا علیه السلام نقل شده است:

«حرّم النَّظَر الی شُعورِ النّساء المَحْجوبات بالاَزْواج و غَیْرهِنَّ مِنَ النّساء لما فیه مِنْ تَهْییجِ الرّجال و ما یَدْعوا التَّهْییج الی الفَساد و الدُّخول فیما لا یحلّ و لا یجمل(5)».

«نگاه به موهای زنان باحجاب ازدواج کرده و بانوان دیگر، از آن جهت حرام شده است که نگاه، مردان را برمی انگیزد و آنان را به فساد فرامی خواند در آنچه که ورود در آن نه حلال است و نه شایسته».

از مجموع گفتار فوق روشن می گردد که هدف از وجوب حجاب اسلامی علاوه بر موارد مذکور، ایجاد صلاح و پیشگیری از فساد، جهت تأمین و گسترش امنیّت اجتماعی است.

 

امنیّت اجتماعی، فلسفه حقیقی وجوب حجاب

یکی از فلسفه های حقیقی وجوب حجاب، حفظ آرامش زن، مصونیّت جامعه از فساد و عمق و معنا بخشیدن به امنیّت اجتماعی با توسعه آن می باشد. زیرا نفس آدمی، دریایی موّاج از تمایلات و خواسته های اوست که مهم ترین آنها به خوراکی ها، امور جنسی و مال و جاه و مقام، مربوط می شود و بدون شک بالاترین خواسته های مردان، تمایل به جنس زن است. در سخنان عرفا آمده است:

«أعْظَمُ الشَّهْوَة، شَهْوَة النّساء(6)»:

«بزرگ ترین خواسته های مرد، رغبت به زنان است».

ارائه زیبایی ها و مواضع بدن زن، به شهوت و طمع مردان، دامن می زند و آنها را به یک کانون جدّی خطر، مبدّل می سازد که به سلب آرامش زن و امنیّت اجتماعی منتهی می گردد. آنچه می تواند از این ناامنی پیشگیری کند، پوشش زن از چشمان گرسنه نامحرمان است که با حجاب کامل اسلامی، عملی خواهد شد.

پوشش دینی، پیام عفت، شخصیّت و خداترسی زن مسلمان است و مردان جامعه نه تنها به چنین بانویی چشم طمع نخواهند داشت که او را نیرویی بالفعل در هرچه وسعت بخشیدن امنیّت اجتماعی دانسته و نجابتش را می ستایند. در این صورت است که زن نه تنها در سنگر حجاب خود، از تیر نگاه های زهرآلود، سخنان آزاردهنده و برخوردهای اراذل جامعه در امان خواهد بود، بلکه امنیّت و آرامش درونی خود و اجتماع خویش را برقرار خواهد کرد.

نکته معنوی و عرفانی قابل ذکر در این باب، پیام الهی آفریدگار هستی، خطاب به زنان است:

«ای زن! آگاه باش، دنیا خراب آبادی است که هر نقطه آن به مین های شیطان و نگاه های آلوده، ناامن گشته است. اما فرشته های حجاب در محفل انس و یاد خدا در امنیّتی بی نظیر به سر می برند که دیگران از طعم آن بی خبرند(7)».

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها

 

پایه های تحقق امنیّت اجتماعی در سایه های حجاب بانوان

پوششی که اسلام آن را به عنوان یک حکم شرعی اعلام کرده است، یک عمل ظاهری و گسسته از عوامل و پایه ها نیست، بلکه حجاب، خیمه عفاف بانوانی است که آن را بر پایه های خود استوار نموده و باعث ترویج ارزش امنیّت اجتماعی می گردند و به تحقق آن در جامعه اسلامی، کمک می نمایند.

اکنون شایان ذکر است که این پایه های اساسی بیان گردد:

 

1. ایمان به خدا و جهان آخرت

از مهم ترین عواملی که بانوان توسط آن به آرامش روحی و روانی دست یافته و امنیّت اجتماعی جامعه را فراهم می نمایند، این است که وقتی زن به خدای تعالی و علم و حکمت او ایمان آورد و معتقد گردد احکامی که برای بشریّت تشریع کرده، بودن نقص و دارای آثار مطلوبی است، از حکم الهی حجاب استقبال نموده، امنیّت اجتماعی جامعه را تضمین می کند.

 

2. تقوا

پرهیزکاری بانوان، ضامن تأمین امنیّت اجتماعی است و تا این پایه محکم معنوی در قلب بانوان شکل نگیرد، حجاب را نوعی محدودیّت برای خود قلمداد نموده و امنیّت اجتماعی انسان ها را تهدید می نماید.

خانمی که بداند تقوای الهی پادزهر بیماری دل هاست که حجاب های تاریک جان را غرق می کند و لانه های هوس را برمی اندازد، آن را به کام جان خود می ریزد تا عالم جانش، گلستان گل های سلم، طاعت و تسلیم گردد و خیمه حجابش را برمی افروزد تا حافظ بوستان ارزش های خویشتن و آرامش درونی اجتماع خود شود.

 

3. آگاهی

شناخت سیمای زن، حقیقت حجاب، فلسفه و آثار آن از جمله پایه های مستحکم پوشش دینی و تبلور امنیّت اجتماعی است. وقتی خانمی به پاسخ درونی خود که چرا باید پوشیده باشم نایل شود، پایه های حجاب دینی در او شکل گرفته و با آگاهی کامل به امنیّت اجتماعی ارزش می بخشد و دوام آن را تضمین خواهد کرد. به طور کلّی، آگاهی زن نسبت به آثار مطلوب حجاب و مهم تر از آنها مسأله امنیّت اجتماعی باعث می شود که نه تنها احساس سنگینی از پدیده حجاب ننماید، بلکه از آن به خوبی استقبال نموده، وسوسه های شیطانی را هیچ انگاشته و آرامش برونی و درونی اجتماع را وسعت می بخشد.

همچنین این پیام اصیل و عرفانی را همیشه آویزه گوش های خود می گرداند:

«خواهرم! سرزمین جانت را با خورشید آگاهی روشن کن تا بر زوایای وجودت بتابد و آن چنان که هستی خود را بشناسی، آنگاه دریابی که حجاب باله های شنا به سوی سرچشمه هستی امنیّت فردی و اجتماعی کامل است و پوشش های مهیّج وزنه های سنگینی است که زن را غریق ژرفای مهیب دنیا نموده، امنیّت خود و جامعه خویش را برهم می زند».

 

آثار و فواید حجاب اسلامی بر تحقق امنیّت اجتماعی

آثار و فواید حجاب اسلامی بر گسترش امنیّت اجتماعی، بسیار است که برخی از آنها عبارتند از:

1. ایجاد آرامش روانی بین افراد جامعه.

2. جلوگیری از تهییج و تحریک جنسی و خنثی نمودن لذایذ نفسانی.

3. کاهش چشمگیر مفاسد فردی و اجتماعی در جامعه اسلامی.

4. حفظ و استیفای نیروی کار در سطح جامعه اسلامی.

5. حضور معنوی گرایانه زنان و مردان در محیط اجتماعی.

6. کاهش تقاضای مدپرستی بانوان.

7. حفظ ارزش های انسانی، مانند عفت، حیا و متانت در جامعه.

8. مصونیّت زنان در همه زمانها و مکانها.

9. سلامت و زیبایی موقعیّت اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان جامعه اسلامی.

10. هدایت، کنترل و بهره مندی صحیح از امیال و غرایز انسانی.

11. مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب.

12. از بین بردن فشارهای اجتماعی نامشروع و نابهنجار(8).

 

اکنون به توضیح برخی از فواید مذکور می پردازیم تا اثبات گردد حجاب از لوازم جدایی ناپذیر و ابزارهای اولیه و پایه ای جهت برقراری مداوم امنیّت اجتماعی است.

 

ایجاد آرامش روانی در افراد جامعه

نفس آدمی دریایی از خواستنی ها و تمایلات است. زمانی که به چیزی رغبت پیدا کند همانند دریا، توفانی می شود و تنها راه آرام شدن جزر و مد این دریا، رسیدن او به خواسته خویش است. لذا برای جلوگیری از چنین موقعیت مهلک و درد طاقت فرسایی، حجاب؛ داروی درمان کننده و موجد امنیّت و صفای روحی است. همانطور که یک بانوی تازه مسلمان آمریکایی می گوید: «سلامت روح مرد و جامعه با نوع و کیفیت پوشش زنان، رابطه مستقیم و غیرقابل انکار دارد(9)».

 

حفظ و استیفای نیروی کار

اسلام با التفات ویژه به مسأله حجاب و پوشش زنان در محیط کار می خواهد که محیط اجتماع از لذت های ناهنجار جنسی، پاک شده و راه را جهت حفظ نیروی قدرتمند روحی و جسمی با حضوری معنوی در محل کار، بگشاید. در مقابل، بی حجابی و بدحجابی باعث سوق دادن لذت های جنسی از محیط کار و کادر خانواده به اجتماع و در نتیجه، تضعیف نیروی کار افراد جامعه و برهم زدن امنیّت اجتماعی آنان می گردد(10).

 

مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب

مبارزه با تهاجم فرهنگی، پدیده جدیدی نیست. در طول تاریخ بشر، جنگ فرهنگی، همیشه وجود داشته است. به عنوان نمونه، فرعون در برابر موسی علیه السلام به جنگ فرهنگی متوسل شده گفت: »می ترسم آیین شما را دگرگون سازد، و یا در این سرزمین فساد برپا نماید!»(11). یکی از جنبه های مهم تهاجم فرهنگی غربی ها مبارزه با حجاب و از بین بردن امنیّت اجتماعی بوده و هست و این امر، مشخصا از زمان رضاخان شروع شد. به این صورت که تحت عنوان متحدالشکل شدن، با حجاب به مبارزه برخاستند و پوشیدن لباس روحانیّت را قدغن، و مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام را نیز ممنوع کردند(12).

آنها همچنین به عنوان آزادی و هنر، انواع فساد و فحشا و ابتذال را ترویج دادند و حجاب را مانع اصلی این آزادی حقیقی معرفی کردند و امنیّت اجتماعی افراد جامعه را به خطر انداختند.

حفظ حجاب و امنیّت اجتماعی و درک رابطه مستقیم و عمیق این دو مقوله، راهکارها و فواید بسیار ارزشمندی را جهت مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب ارائه می دهند:

1. باعث تبلیغ فرهنگ ناب اسلامی و تشویق جوانان به ازدواجِ موفقِ اسلامی می گردند.

2. جوانان را جهت تقویت روحیه و حفظ آرامش درونی به جای سوق دادن به محیط فحشا و اعمال مبتذل، به شرکت در فعالیت های هنری، ورزشی، فرهنگی و مذهبی رهنمون می شوند.

3. حفظ حجاب، نه تنها باعث ایجاد امنیّت اجتماعی فراگیر می شود، بلکه جهت مبارزه با تهاجم فرهنگی، مسؤولان را از واردات کالای تجملاتی، لوازم بهداشتی و آرایشی مبتذل نهی می نماید(13).

 

آثار سوء بی حجابی و زوال امنیّت اجتماعی

بی حجابی یا حضور تحریک کننده زنان در جامعه، از آثار زیانبار اخلاقی، سیاسی، آخرتی و اجتماعی مختلفی برخوردار است که یکی از مهم ترین آن ها زوال امنیّت اجتماعی است. بی حجابی با اثرات مهلک خود که در ذیل آمده و شرح داده می شود، باعث از بین رفتن بنیه اعتقادی و امنیّت اجتماعی بشریّت می گردد.

 

1. سقوط شخصیّت

حجاب، قانون فطرت است و سرپیچی از قوانین فطری، زن را از هویت او خارج می سازد و خروج از هویت انسانی همان و سقوط از جایگاه بلند ارزشی شخصیتی همان. با افول شخصیّت زن، بی بندوباری در جامعه رایج و نظام خانوادگی مختل می گردد و در نتیجه امنیّت اجتماعی از افراد جامعه، سلب می شود(14). سقوط شخصیت زن به دلایل زیر باعث اضمحلال امنیّت اجتماعی می شود:

الف. زن با از دست دادن شخصیت خویش، ارزشهایش منهدم شده و هوسرانی را در جامعه رواج می دهد، در نتیجه سلامت اخلاقی و به دنبال آن امنیت اجتماعی نیز کاهش می یابد.

ب. زنان، با غفلت از اصول اخلاقی اسلام، مسایل جنسی را به محیط جامعه کشانده و زمینه گسترش گناه و از هم پاشیدگی نظم اجتماع را به وجود می آورند.

ج. زنان، با بی حجابی به معصیت کبیره خودنمایی گرفتار آمده و بی حیایی را در جامعه ترویج می دهند، در نتیجه امنیّت اجتماعی، نابسامان گشته، از بین می رود.

 

2. تزلزل خانواده ها

یکی از آثار زیانبار بی حجابی بانوان، تزلزل خانواده هاست، زیرا آنان با گسترش و رواج مسایل جنسی از خانواده به جامعه، مرتکب ظلمی فاحش و غیرقابل جبران اجتماعی می گردند و روابط زناشویی در خانواده ها را متزلزل می کنند، در نتیجه امنیّت خانوادگی با خطرات جدی از قبیل از هم پاشیدگی بنیان خانواده و عقده مند شدن مردان، روبرو می شود و این مشکلات زیانبار به محیط جامعه کشیده شده، امنیّت اجتماعی را در نظام اسلامی با آشفتگی جدی مواجه می سازد.

از دیگر آثار سوء بی حجابی و تأثیر آن در زوال امنیّت اجتماعی می توان به فقدان تعادل فکری، روانی و اجتماعی افراد جامعه، ایجاد احساس بی مسؤولیتی در نسل جوان جامعه، از بین بردن انگیزه های ازدواج مشروع در جوانان و تقویت احساس بی ارزشی و پوچی انسان ها اشاره نمود، که به دلیل گستردگی بحث، از توضیح آنها خودداری می شود (ر.ک: مسأله حجاب، شهید مرتضی مطهری، ص 80 - 95. حجاب و جامعه، زهرا حسینی موسوی، ص 9 - 70 و حجاب شناسی، چالش ها و کاوش های جدید، حسین مهدی زاده، بخش شبهه های وارده در حجاب و پاسخ های نغز آن از سوی دانشمندان اسلامی).

 

نتیجه

از مباحث بیان شده در این مقاله، به خوبی رابطه حجاب و امنیّت اجتماعی، آشکار می گردد و نمایان می شود که اسلام، جهت حفظ امنیت اجتماعی، طرفدار حجاب بیشتر و حداکثر بانوان، به ویژه زنان و دختران جوان در بیرون از منزل و در مواجهه با نامحرم است. از دیرباز، بعضی از مصادیق حجاب برتر، مانند لباس های بلند، مقنعه و چادر مشکی، ضامن امنیت بوده و دارای اصل و ریشه قرآنی می باشند. از این مقاله به خوبی این نکته فهمیده می شود و به دست می آید که مسأله حجاب، یکی از مهم ترین چارچوب های احکام الهی جهت تضمین سعادت فردی و اجتماعی بشریّت است و اینکه عده ای با استفاده از شبهات و روش های القایی تبلیغ منفی، به جای ارائه دادن طرح مشخص و جالبی برای ترویج الگوهای مطلوب از حجاب اصیل و برتر، به جنگ روحی و روانی بر علیه زنان متدیّن و عفیف جامعه و اضمحلال امنیت اجتماعی اقدام می نمایند، به سختی در اشتباه و گمراهی آشکارند و باید بدانند که از اقدامات نابهنجار خویش سودی جز تخریب شخصیت درونی خود نخواهند برد.

با توجه به واقعیّتهای موجود از حجاب در جامعه، باید تمام ابزارهای فرهنگ ساز از قبیل کتاب، مطبوعات و صدا و سیما به سوی ارزش های اسلامی که یکی از بارزترین آنها رعایت پوشش و حجاب برتر و مطلوب و امنیت اجتماعی فراگیر است، هدایت شوند و همه افراد را به مهم ترین وجهی رهنمون گردند.

 

پی نوشت:

1. نور، 30.

2. احزاب، 59.

3. فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، غلامعلی حداد عادل، ص 40.

4. احزاب، 53.

5. بحارالانوار، علامه مجلسی، ج 104، ص 34.

6. محجة البیضاء، ج 5، ص 177.

7. تحلیلی نو و عملی از حجاب در عصر حاضر، محمدرضا اکبری، ص 14 - 16.

8. برای آگاهی بیشتر درباره آثار و فواید پوشش و حجاب و امنیّت اجتماعی، ر.ک: مجموعه مقالات پوشش و عفاف، دومین نمایشگاه تشخیص منزلت زن در نظام اسلامی.

9. ر.ک: آیین بهزیستی، ج 3، ص 219.

10. مسأله حجاب: استاد شهید مرتضی مطهری، ص 94 - 84.

11. «..انّی أَخافُ أنْ یُبَدِّلَ دِینَکُم أو أن یُظْهِر فی الارض الفساد»، سوره مؤمن، آیه 26.

12. ر.ک: انقلاب یا بعثت جدید، حجة الاسلام هاشمی رفسنجانی، ص 17.

13. ر.ک: پژوهشی نو پیرامون انقلاب اسلامی، حمید دهقان، ص 182 - 180.

14. تحلیلی نو و عملی از حجاب در عصر حاضر، محمدرضا اکبری، ص 190 - 193.

 

 


یادداشت ثابت - شنبه 92/3/26 | 7:58 عصر | ریحانه نیکنامی | نظرات ()

(به نام خدا)

شهدا امام زادگان عشقند، امام فرمود و چه زیبا توصیف کرد این عزیزشدگان نزد خدا را.

آری شهدا امام زاده اند و مزارشان، حرم و زیارت گاه عاشقان است. اینان مقامی کمتر از امام زادگان ندارند زیرا از مقربان الهی اند و نزد او "یُرزَقون" اند، از مقام شفاعت برخوردارند و اگر اعتقاد داشته باشیم در همین دنیا حاجت هم می دهند. از طرفی می توان کمی بهتر ارتباط برقرار کرد چون شاید در نظرمان ائمه و امام زادگان انسان هایی دور از دسترس باشند ولی می دانیم  شهید همان جوانی بود مثل من و رسیدن من به این مقام قرب الهی کاری دور از دسترس نیست...

بگذریم گاهی سری زدن به حرم این بزرگواران می تواند نکات نابی به تو بدهد مخصوصا اینکه غیر پنجشنبه باشد و تو با خیالی آسوده بر سر هر مزاری هر اندازه که بخواهی توقف کنی. در این میان چیزی که نظرم را جلب کرد دو مزار بود که در نوع خود می تواند کم نظیر باشد و آن مزار شهیده زن گمنام و شهیده زن مفقودالاثر.

چه زیبا بود این که در جنگ زنان پابه پای مردان بودند و چه زیباتر که در این راه چیزی از مردان کم نگذاشتند.

شهید بانو نرژا در سال 1322 در شهرستان لنگرود متولد شد. تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم ادامه داد؛ سپس شغل کمک بهیاری را انتخاب کرد و در بیمارستان شهدای تجریش مشغول به کار شد. پس از ازدواج، صاحب سه فرزند (دو دختر و یک پسر) شد.در روز 21 بهمن 1357 که اوج انقلاب بود و هرلحظه بر تعداد شهدا و مجروحین افزوده می شد، این شهید بزرگوار به همراه عده ای از پزشکان و پرستاران با تعدادی از مجروحین را از خیابان دماوند به بیمارستان تجریش انتقال دادند و در مرحله دوم در همین خیابان، آمبولانس آنها مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در پی آن، پیوند با حضرت دوست را برگزید. این شهید عزیز که در حال کمک به مجروحان حادثه نیروی هوایی به شهادت رسید، در هنگام شهادت با داشتن سه فرزند، سرپرستی دو برادر و یک خواهر یتیم خود را نیز برعهده داشت.نثار روح بزرگش صلوات تقدیم نمایید

مریم فرهانیان این شهیده بزرگوار با اوج‌گیری مبارزات مردم در جریان انقلاب اسلامی در تظاهرات و راهپیمایی‌های مردمی علیه حکومت شاهنشاهی شرکت کرد و با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تشکیل سپاه پاسداران به جمع این خیل عاشق پیوست و دوره‌های آموزشی را با موفقیت به پایان رساند.و با آغاز جنگ تحمیلی درشهر آبادان را ترک نکرد و دوشادوش برادران رزمنده به دفاع ازخاک کشورش پرداخت .شهیده مریم فرهانیان درسن 17 سالگی در بیمارستان امام خمینی (ره) آبادان مشغول امداد‌گری شد و به مدت سه سال به کار امدادگری و پرستاری از مجروحین جنگ در بیمارستان های مختلف آبادان ادامه داد که در این مدت یک بار به شدت زخمی شد و به اجبار در بیمارستان بستری شد وی کسی بود که زینب وار از برادران رزمنده مجروح پرستاری می کرد.مریم فرهانیان یکی از 18 نفر خواهران، امدادگران داوطلب بود که در زمان جنگ در بیمارستان طالقانی آبادان در قسمتهای مختلف، خالصانه خدمت کرد وی در تمام مدت عمر گرانبهایش با بیداری و هوشیاری سیاسی، دینی زندگی کرد

آیا آنان که این گونه عاشقانه در راه خدا به خدمت خلق می پردازند، نمی بایست از سوی دوست گلچین شوند و به وصال معبود نایل شوند. بی تردید شهادت جامه ای است که بر قامت این سرو قامتان ببریده اند.

به راستی اینان به کدامین گناه کشته شدند. آیا می شود روزی فرا رسد که ابرهای تیرگی و ظلمت از آسمان کنار رود و خورشید درخشان بر همه جا پرتور افکند و عدالت در همه جا برقرار گردد.

 

 

یادشان گرامی وراهشان پررهرو

 


 

یادداشت ثابت - دوشنبه 91/11/24 | 8:38 عصر | ریحانه نیکنامی | نظرات ()

چندنکته ظریف برای خانمها

1-به شوهرت افتخارکن

2-کسی رابااومقایسه نکن

3-اقتداروغروراورانشکن

4-زیبایی اورادرعقل اوجستجوکن

5-قناعت پیشه باش

6-زیباییت رابه رخ دیگران نکش

7-نازکن ولی متکبر نباش

8-دلبری وفریبایی وطنازی پیشه کن

9-احساسات زیبایت رابااندیشه ای متین همراه کن

10-لجبازی نکن که ازچشم شوهرت می افتی

11-تمکین کن تاسروراوشوی

12-پناهگاه شوهرت باش تافقط به توپناهنده شود

13-زیبایی همراه سادگی وبی آلایشی برای تو آرامش بخش ترخواهدبود

14-هوس بازی نکن ولی زیبادوست باش

15-اگرآشپزی راخوب نمیدانی حتمایادبگیر

16-قبل ازرانندگی،سازندگی رابیاموز

17-هیچگاه بدون آرایش مقابل شوهرت مشین

18-دهانت رامسواک بزن وخوشبو کن

19-بدنت هیچگاه بوی عرق ندهد

20-لباست بوی غذاندهد

21-موقع آشپزی ازپیش بند استفاده کن

22-قبل از شوهرت چشم برهم نگذاروپیش ازاو بیدار شو

23-موی تو یکی ازدوزیبایی توست،ازآن مراقبت کن

24-لبخندقشنگت رادرهیچ شرایطی بااخم معاوضه نکن

25-درغصه هایت معناهای زیباپیداکن

26-اگرشوهرت به توگفت:دوستت ندارم،به اوبگوعوضش  من به تو افتخار میکنم

27-اگرگفت:کسی غیر از من باتوازدواج نمیکرد،بگو:پس خیلی بایدازتوممنون باشم

28-اگربه تو گفت:حوصله توراندارم،به اوبگو:من هم غیرازتوکسی راندارم

29-اگرگفت:ازخانواده ات خوشم نمی آید،بگو عوضش من خانواده تورادوست دارم

30-اگرعصبانی شد،بگومن رو ببخش

31-گاهی برای مادرشوهرت هدیه بخر

32-درخواست هایت رابانازودلبری برآورده کن

33-زورگونباش

34-سختی کارشوهرت رادرک کن

35-شوهرت رادرمردم داری کمک کن

36-وقتی وارد منزل میشود،به پیشوازش برو،دستش رابگیر وروی صورتت بگذار

37-هیچوقت به او نگو :تو بی عرضه ای

38-لباسهایش رابرایش اتو کن که هروقت خواست لباسش را عوض کند معطل نشود

39-وقتی غذاراسرسفره میگذاری،به او بگو نمیدانم خوشت می آیدیانه؟

40-لحظه به لحظه از خداوند کمک بگیر

من الله توفیق

 


یادداشت ثابت - سه شنبه 91/10/27 | 3:32 عصر | ریحانه نیکنامی | نظرات ()

نمیدونم ما مشهدیهاچقدر به امام رضا ارادت داریم ؟خونه نداشتم صاحبخونه جوابم کرده بود دربه در خونه مادرشوهر...مستاصل شده بودم یکی گفت چهل روز برو حرم امام رضا به قول معروف چله برداشتم،بعد از بیست روز فهمیدم یه جابرای خونه ثبت نام میکنند خوشحال شدم گفتم کار امام رضایه،بعد از دوازده روزجوابش اومد اسمم نبود!!خیلی ناراحت شدم رفتم حرم تاغروب گریه وناله کردم گفتم یاامام رضا تو که نمیخواستی بدی چرامنوبه خودت امیدوارکردی؟باچشمای باد کرده برگشتم خونه، هرکی تو خیابون منودیدمی فهمید که گریه کردم،ازاین ماجراچند ماه گذشت از امام رضاقهر کرده بودم،تااینکه مادرم بهم خبردادبابات یه جایک زمین خریده قراره یه واحدش رو برای تو بسازه، این زمین مال یک سیده،ازخوشحالی بال دراوردم،یادم رفت بگم من قبل از چله نذر کردم اگه خونه دار شدم حتماتو محرم یاصفر تو خونم روضه بخونم،فهمیدم که امام رضامیخواسته یک خونه بزرگ بده،نه یک خونه ثبت نامی پنجاه متری!!بایدمیتونستم از مهمونای جدش خوب پذیرایی کنم.تازه فهمیدم که چقدر کم صبرم حکمت کارم توچی بوده من غافل... ممنونتم امام رضایادداشت ثابت - دوشنبه 91/10/19 | 7:20 عصر | ریحانه نیکنامی | نظرات ()

 

 

 

 نهادینه کردن فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی

در نخستین کمیته فرهنگی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانها اعضای این کمیته بر نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ایرانی تاکید کردند.کانون پرورش فکری کودکان استان نیز به منظور مبارزه محصولات غیرایرانی سعی کرده که از عروسک‌ها، بازی‌های سرگرمی ایرانی و محصولات فرهنگی استفاده و در اختیار 18 مراکز کانون‌ها قرار دهد. یکی دیگر از اقدام کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برای تاثیرگذاری بر افکار جوانان را برگزاری جشنواره منطقه‌ای قصه‌گویی غرب کشور با محوریت مواد مخدر و مبارزه با پدیده قاچاق در سال گذشته ذکر کرد و افزود: همچنین سعی شده که در مسابقات و جشنواره‌های کانون‌ها با دادن هدایا و کالاهای ایرانی از نوجوانان تجلیل شود. آمادگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان را برای برپایی نمایشگاه دستاوردهای کودکان عضو کانون در مناسبت‌های ویژه ، برنامه‌های فرهنگی قصه‌گویی و شعر خوانی کانون‌ها نیز در راستای فرهنگ‌سازی مصرف کالاهای ایرانی و تولیدات صورت می‌گیرد.

تقویت مولفه‌های فرهنگی زمینه‌ساز کاهش پدیده قاچاق است

تقویت مولفه‌های فرهنگی و کار کردن روی این مولفه‌ها زمینه‌ساز کاهش پدیده قاچاق در استان است. یکی دیگر از قشرهایی که در فرهنگسازی مصرف و خرید کالاهای ایرانی در سال‌جاری می‌تواند تاثیرگذار باشد، علما و روحانیون هستندکه باید سعی کنند در خطبه‌های نماز جمعه و جماعت بر اهمیت این فرهنگ و آگاه کردن مردم با تولیدات داخلی شفاف‌سازی کنند.مصرف‌کنندگان قاچاق که بیشتر مردم هستند به خاطر دوام کالاهای غیرایرانی، مرغوبیت، ارزانی قیمت آنها و زیبایی نقش کالاها تمایل بیشتری به خرید کالاهای خارجی دارند.

 

مصرف کالاهای ایرانی ضامن ایجاد اشتغال است
 
کالاهای چینی بدون هیچ نظارتی وارد کشور و جایگزین کالاهای داخلی شده است که این مسئله تولیدکنندگان داخلی را با مشکل مواجه کرده است. کارفرمایان باید به کیفیت محصولات تولیدی خود توجه کنند چرا که اگر به سمت کیفیت پیش نروند مردم نیز از کالاهای داخلی استقبال نمی‌کنند.. در حال حاضر تولید از همه جهات تحت فشار قرار دارد و همه سازمان‌ها و نهادها باید تلاش کنند که فشار حاکم بر تولید را بردارند و از تولیدکنندگان حمایت کنند. باید هزینه‌های تولید را کاهش داد تا تولید کننده مجبور نباشد قیمت کالاهای خود را افزایش و کالای بی‌کیفیت عرضه کند.

یادداشت ثابت - چهارشنبه 91/10/7 | 10:38 عصر | ریحانه نیکنامی | نظرات ()
   1   2   3   4      >
درباره وبلاگ

آخرین مطالب
موضوعات وب
آرشیو مطالب
امکانات وب

استخاره آنلاین با قرآن کریمکد ماوسبازدید امروز: 0
بازدید دیروز: 8
کل بازدیدها: 9856